Anna-Katherine Højland

Eksistentiel udvikling for mennesker

Livets start, livets kriser & livets slutning

Gravide & Familiedannelse

Fertilitet Graviditet Fødsel Spædbørn Tilknytning

Kriser & Mental Sundhed

Kriser Tab Sorg Traumer

For Professionelle

Supervision Kurser & Uddannelsesforløb

Velkommen i psykologklinikken EKSISTENS – jeg hedder Anna-Katherine.

Jeg er først og fremmest et menneske, og jeg arbejder professionelt med at hjælpe gravide, børn, unge & voksne der ønsker at få psykologhjælp til at udvikle mindre mistrivsel og mere livskraft og livsmod.

Alt for mange mennesker går alene rundt med alt for meget ensomhed, sorg, bekymringer, tristhed og mental mistrivsel og med noget der spænder ben for at de kan få fat i deres virkelige potentialer og livsglæde som menneske.

Mit overordnede fokus er altid at forebygge mistrivsel og støtte mentalt helbred, relationer og livskvalitet og med alt det, der kan ske os i livet, når vi mindst venter det som sorg, sygdom, tab og traumer i familier af alle slags. Det er ikke alt i livet, vi vælger selv. Når gravide, børn, unge og forældre og hele familier rammes og oplever mistrivsel og manglende livskvalitet, kan der ofte være behov for forebyggende og tidlig hjælp til at kunne forsætte livet på en tryg måde og til håndtering af nye udfordringer.

Jeg er jordemoder og psykolog og gør mig umage med at støtte netop dig til at finde nænsom næring og tillid til livet og dine relationer på trods af svære livssituationer. Mit valg af logo afspejler, at du selv fik livet givet og skal søge at nære det bedst muligt, så du kan opleve at leve med livskvalitet, også i dit arbejdsliv og i dine nære relationer.

Velkommen i EKSISTENS

Anna-Katherine Højland

Anna-Katherine Højland
EKSISTENS Psykolog Anna-Katherine Højland

Anna-Katherine tager imod nye klienter på søndage

Tid bookes ved sms på 44116644.

Psykolog & Jordemoder Anna-Katherine Højland

 • Jordemoder og scanningsjordemoder med 5 års klinisk virke på Danmarks største fødested Hvidovre Hospital
 • Autoriseret klinisk psykolog
 • Specialistgodkendt i klinisk børne- og ungepsykologi og klinisk psykologi
 • 18 års erfaring som klinisk psykolog indenfor det perinatale børne – og familieområde (graviditet, fødsel, forældrebarnrelationer, tilknytning og familiedannelse, heraf 11 år som klinisk psykolog på fødeafdelingen på Hvidovre Hospital
 • Specialiseret i tilknytnings – og mentaliseringsbaseret terapi, traumebevidst kognitiv terapi, compassionsfokuseret terapi
 • I færd med 2-årig specialistuddannelse i eksistentiel fænomenologisk psykoterapi
 • Unik kombination af uddannelse og erfaring om fertilitet, gravide, fødsler, børn & familier
 • Specialiseret i psykologhjælp til børn, unge og voksne der oplever mistrivsel, sygdom, tab, sorg og traumer
 • Udvikler af diverse uddannelsesforløb for læger, psykologer, jordemødre, sygeplejersker, sundhedsplejersker, socialrådgivere og familiebehandlere
 • Supervisor for læger, psykologer, jordemødre, sygeplejersker, sundhedsplejersker, socialrådgivere og familiebehandlere
 • Tidligere Psykolog på Palliativ Afdeling
 • 1-årig uddannelse i mentaliseringsbaseret terapi i Italien/England ved bl.a. Peter Fonagy
 • Udpeget Newborn Behavioral Observation (NBO)-træner i Danmark
 • Forfatter til bogen “Familiedannelse – Tværfaglige perspektiver på det relationelle møde mellem professionelle og familier” fra Dansk Psykologisk Forlag 2022
EKSISTENS Psykolog Anna-Katherine Højland

Anna-Katherine Højland

Tlf. 44116644