EKSISTENS

Psykologisk Klinik Graviditet, Fødsel & Spædbørn

Psykolog Anna-Katherine Højland

Fertilitet, Graviditet, Fødsel & TilknytningSorg, Sygdom, Tab & Traumer

Velkommen hos mig i psykologklinikken EKSISTENS. Jeg hedder Anna-Katherine.

Jeg er først og fremmest et menneske, og jeg arbejder professionelt med at forebygge og støtte mentalt helbred, relationer og livskvalitet og med alt det, der kan ske os i livet, når vi mindst venter det som f.eks. under graviditet, fødsel og i situationer med sorg, sygdom, tab og traumer i familier af alle slags. 

Det er ikke alt i livet, vi vælger selv, og når børn og forældre og hele familier rammes, kan der ofte være behov for forebyggende og tidlig hjælp til at kunne forsætte livet på en tryg måde og til håndtering af nye udfordringer.

Jeg er jordemoder og psykolog og gør mig umage med at støtte netop dig til at finde nænsom næring og tillid til livet og dine relationer på trods af svære livssituationer. 

Velkommen i EKSISTENS

Anna-Katherine Højland

Anna-Katherine udbyder Akutte tider & aften/weekendtider

COMPASSION FOR GRAVIDE

Psykologisk Svangreomsorg

Vi udbyder fra august 2023 løbende forløb for gravide med fokus på, at styrke mentalt helbred og relationsdannelse i familiedannelse.

Grupperne vil være specialiserede for bl.a.:

 • førstegangsgravide
 • fertilitetsbehandlede gravide
 • gravide med tvillinger
 • gravide med tidligere traumatisk fødsel
 • gravide med komplikationer i graviditeten

EKSISTENS, TILKNYTNING & COMPASSION

Personlig udviklingsgruppe

Personlig udviklingsgruppe ved psykologerne Anna-Katherine Højland og Clarissa Corneliussen fra august 2023.

Vi har arbejdet sammen i rigtig mange år med store opgaver.

Dette tiltag er vores passion og vi tilbyder disse forløb fremtidigt, netop fordi vi kender værdien af det for jer levende mennesker, der griber livet med udvikling og trivsel for øje.

Personlig udviklingsgruppe med fokus på udvikling i forhold til eksistentiel, relationel og venlig medfølende trivsel fra august 2023.

Er du interesseret i at komme på listen til de første hold – skriv blot til os.

Mere information følger.

Ny bog: Familiedannelse

Af Anna-Katherine Højland og Jan Kaa Kristensen

Tværfaglige perspektiver på det relationelle møde mellem professionelle og familier.

Som jordemoder i mere end 38 år har jeg mange forløb med mig. Og jeg synes, at jeg har lært meget både under min uddannelse og i mine mange kliniske og politiske år af kolleger, samarbejdspartnere og ikke mindst af dem, vi er her for. Men åbenbart har jeg ikke lært mere, end at denne bog har kunnet udvide mine begreber, knuse indtil flere myter og give mig bedre værktøjer til at møde den vordende familie, de mennesker, der ville ønske, at de netop var vordende – eller dem som aldrig blev det […] Den bør være basisstof for enhver, der arbejder med familiedannelse, og den er et godt startsted for den jordemoder, sundhedsplejerske eller socialrådgiver, som vil mere end den basale indsats med familierne.

Lillian Bondo

jordemoder MPA og fhv. formand for Jordemoderforeningen

Med stor nænsomhed og med baggrund i de to psykologers lange erfaring har de skrevet en fantastisk bog, der giver plads til de forskellige perspektiver ind i familiedannelsesområdet – både de fagprofessionelles, men også familiernes egne perspektiver er trukket frem og vigtiggjort. Bogens indhold giver i høj grad anledning til refleksion i ens eget fagprofessionelle virke. Bogen er velskrevet, vigtig og vedkommende for alle fagprofessionelle, der arbejder tæt med nye familier.

Ulla Dupont

formand for Foreningen for ledere af sundhedsordninger for børn og unge i Danmark (FALS)

Bogen er velskrevet, letlæselig og med nogle fine statistikker over nogle af de vigtigste temaer. […] Der er meget god og vigtig infor mation at hente omkring det relationelle og betydningen af det tidlige forældrebarnfor hold, og bogen kan derfor anbe fales til fagpersoner, der har kontakt med kommende og ny bagte familier.

Anette Hauskov Graungaard

Praktiserende læge, lektor, ph.d., Ugeskrift for Læger

Anna-Katherine i Mødrehjælpen/Egmontfondens nye digitale platform for sårbare gravide og familier

Familie­dannelse

I løbet af seks videoer fortæller psykolog og jordemoder Anna-Katherine Højland om, hvad der sker, når du får barn og danner familie.

Læs mere >

Bliv klar til fødsel og forældreskab som gravid

Dette forløb med fødsels- og forældreforberedelse rummer 13 kapitler målrettet forskellige perioder af din graviditet (kapitel 3, 5 og 8).

Læs mere >

Bliv klar til fødsel og forældreskab som partner

Dette forløb med fødsels- og forældreforberedelse rummer seks kapitler til dig, der står på tærsklen til at blive far eller medmor (kapitel 2 og 5).

Læs mere >

Se mere om Anna-Katherine og Vejle Sundhedspleje

Forstå mig... 7-9 mdr.

Forstå mig... 17-19 mdr.

Forstå mig... 2½-3½ år

EKSISTENS yder hjælp og følelsesmæssig omsorg til gravide, deres partnere, spæd- og småbørn samt familier

EKSISTENS er en perinatal børne- og familiepsykologisk klinik med speciale i familiedannelse, da et nyt liv – og familieliv – fortjener den bedste start. Jeg ved, at en optimal start på livet har afgørende betydning for barnet og kvaliteten af forældre-barnrelationen. Faktisk påvirker det hele familiens trivsel og udvikling på både kort og lang sigt.

Derudover yder jeg rådgivning og terapi i forhold til overvejelser om graviditet. Herunder krise, tab og sorg i forbindelse med komplicerede graviditeter, graviditeter med handicappet eller misdannet barn i vente samt traumatiske graviditets-, fødsels-, og barselsforløb.

Endelig er EKSISTENS også specialiseret i rådgivning, supervision, kurser, undervisning og uddannelser for professionelle der arbejder i familiedannelsesområdet.

EKSISTENS hjælper inden for følgende områder:

 • Før graviditet
 • Graviditet
 • Fødsel
 • Forældre-barnrelation
 • Tab, krise, sygdom og sorg ifm familiedannelse
 • Ydelser til professionelle i familiedannelsesområde