Vil du gerne fordybe dig i hvad en fødselsreaktion helt præcist er, forstå hvilke andre psykiske udfordringer der grænser op til en fødselsreaktion og blive skarp på hvordan en fødselsreaktion kan behandles?

Vi har den fornøjelse at kunne invitere jer til det første danske 6-dages kursus for psykologer i emnet fødselsreaktion, med Danmarks førende forskere og klinikere inden for emnet.

Undervisere: Svend Aage Madsen, Johanne Smith-Nielsen, Henrik Dybvad Larsen, Mette Rahbek, Anna-Katherine Højland, Helle Birkholm Buch

Sprog: Dansk

Dato på undervisning: 21. 22. og 23. januar, 1. marts og 8.-9. april (kl. 9-16 alle dagene)

Tilmeldingsfrist: Den 22/11-2020

Deltagere: mindst 36, max 50 (opnår vi ikke minimums-deltager antal vil kurset blive aflyst eller rykket). 75 % af kursisterne er psykologer og 25 % kan være andre fagggrupper (af hensyn til at få kurset godkendt på psykologernes specialistuddannelse).

Forplejning: Du har mulighed for selv at tage mad med. Der er køleskab til rådighed, hvor du kan opbevare din mad. Dertil er det muligt at bestille mad til 600 kr for alle 6 dage. Kaffe, te og vand er inkluderet i kursusprisen.

Deltagerform: Både fremmøde i Odense og live-online deltagelse er muligt

Pris for kursus: 6500,-
Det er muligt at betale kurset i 3 rater mod et gebyr på 100 kr.

Merit: OBS NYT! Vi arbejder på at få forhåndsgodkendt kurset på det tværgående modul på psykologers specialistuddannelse. Vi regner minimum med at få godkendt 12 timer muligvis 24 timer. Det er ok at tilmelde sig med forbehold for, at det ene eller andet scenarie godkendes i DP.

Tilmelding: Foregår ved at skrive mail til gro-kursusudbyderne@protonmail.com, hvorefter tilmeldelsesblanket og betalingsinformation bliver sendt til din mail.

Kursusbeskrivelse: Kursisterne vil blive indført i hvad en fødselsreaktion er ud fra forskningsmæssige betragtninger er og hvordan det kliniske billede af en sådan reaktion kan variere. Kursisterne vil lære at skærpe de transdiagnostiske overvejelser og blive bekendt med bestemte typer behandlingsmuligheder. Kurset bevæger sig ikke i en bestemt terapeutisk retning, i stedet opnås en forståelse af underliggende mekanismer i forskellige typer fødselsreaktioner, og hvordan der kan arbejdes målrettet med disse. På kurset vil der både arbejdes dybdegående med forståelse og behandling af efterfødselsreaktion hos mødre og fædre, samt forståelsen af hvordan fosteret påvirkes af reaktioner der allerede starter i graviditeten, ligesom kursisterne vil blive bekendt med forståelse og behandlingsmuligheder når en fødselsreaktion påvirker samspillet mellem den ramte og det spæde barn.

Kursussted: Grønløkkevej 8d, 5000 Odense C. Vi har fået lov at låne nogle lokaler af den lokale frikirke. På denne måde har vi fået mulighed for at gøre kurset så billigt som muligt. Det er ikke et luksus lokaler og der vil være synlige religiøse symboler i lokalet.

Kursusbevis: Du vil modtage et samlet kursusbevis.

Program:

Dag 1 v. Johanne Smith Nielsen: Hvad er en fødselsreaktion (d. 21. januar)

● Definition (herunder diagnostik og transdiagnostik)
● Screening
● Risikofaktorer i forbindelse med udvikling af en efterfødselsreaktion
● Konsekvenser

Dag 2 v. Johanne Smith-Nielsen (3 timer): Tilknytning og samspil og Anna-Katherine Højland (3 timer): Udvikling af fødselsreaktioner og behandlingsmuligheder (d. 22. januar)

● J: Kort om tilknytning
● J: Fødselsreaktioners mulige betydning for samspil og tilknytning
● J: Mulige interventioner
● A: Perinatale traumer
● A: Forskellige “typer” efterfødselsreaktioner og screening heraf

Dag 3 v. Anna-Katherine Højland: Intervention og kliniske færdigheder (d. 23. januar)

● Newborn behavioral observation, PC-era
● Behandling af efterfødselsreaktion – kliniske færdigheder
● Klinisk guidelines i arbejdet med svære fødsels- eller graviditetsberetninger

Dag 4 v. Henrik Dybvad Larsen sammen med Mette Rahbek: Fostrets og fødslens psykologi, “forløberne” for efterfødselsreaktioner og Helle Birkholm Buch: særlige forhold hos tvillingeforældre (1. marts)

● Henrik: Fostrets psykologi i forbindelse med sårbarheder i graviditeten
● Henrik: Fosterprogrammering, fx ved at knytte bånd i graviditeten
● Henrik: Fødslens psykologi
● Helle: Tvillingeforældres forældredannelse samt særlige sårbarheder og ressourcer
● Helle: Tvillingers atypiske tilknytning – når dyadisk relatering giver udfordringer
● Helle: Vigtige foki i behandling af efterfødselsreaktioner blandt tvillingeforældre

Dag 5-6 v. Svend Aage Madsen: Mænd og fødselsdepression (8.-9. april)

● Mænds psyke, skjulte psykiske problemer og måder at udtrykke psykiske tilstande på
● At have psykiske problemer, at søge hjælp og at være patient
● Manden som far og den nyeste viden om mænds forhold til forældreskabet
● Fødselsdepression – ”perinatal depression” – hos fædre: udbredelse, karakteristika, screening mv.
● Behandling af mænd med fødselsdepressioner – før og efter fødslen:
○ Tilbagetrækning
○ Vrede
○ Hurtigt væk fra smerte
○ Overvældende følelser
○ Ambivalens
● Behandlingsmål: Lettelse af faderens tilstande og styrkelse af hans tilknytning til barnet.