Om klinikken

Klinikken tilbyder et bredt spektrum af fokusområder for psykologiske ydelser for gravide, børn og familier. Herunder også speciale i psykologiske processer knyttet til perioden, hvor vi ønsker at få barn, blive forældre og danne familie, men er udfordret, også psykologisk, med hensyn til om det bliver muligt.

Indefra og udenfor

Alle kom vi indefra engang. Indefra livmoderen. Født ud i verden for at leve et liv. Udenfor. Udenfor livmoderen.

Jeg vil gerne minde dig om, med valg af mit logo, at du selv har været et barn der kom indefra i livet og kom ud i livet. Den rejse i sig selv er magisk og ubegribelig. Nu lever du udenfor, i livet.

Som menneske kom vi alle indefra og skulle ud i verden og leve. Vi blev et menneske. Vi alle har været inde – før vi kom ud, blev født og begyndte at fylde vores lunger med luft. Gennem resten af vores liv, er det måske i perioder vigtigt at se tilbage på din egen start i livet og den familie du er opvokset i.

Hvert menneskes rejse gennem livet er enestående i en unik og kompleks kobling mellem alt der er, ikke er, eller skulle have været mere af og var fravær af. I livet.

Familie kan dannes på mange måder

Familiedannelse er således et livsvigtigt tema i menneskers liv, vi kom alle fra nogen ud i livet. På den ene eller anden måde. Familiedannelse er også et tema for dem, der ikke kan få børn. Familiedannelse er også at danne familie uden børn. Familie kan dannes på mange måder og er måske det sted hvorfra verden går. Eller man ønsker den skal gå. Familiedannelse kan være i tankerne gennem hele livet.

Børn kan være på vej i vores tanker, være på vej gennem en konkret, fysisk graviditet, eller være ankommet efter fødsel. Jeg henvender mig til dig, der ønsker hjælp på rejsen gennem livet også når du har ønsker om familiedannelse. At blive forældre. At få barn. At stifte familie. Også hjælp til at stifte familie, hvis du ikke kan få børn. Måske stifte familie gennem alternativ familiedannelse. Gennem plejefamilieliv eller søge adoption.

Klinikken er til for dig

Jeg henvender os til dig, der ønsker et professionelt blik og en med din rejse et stykke af vejen i livet. I overgange og forandringer, i modgang eller netop i medgang. Som holder dig fokuseret på det, du ønsker og vil skabe. Som hjælper dig til at søge mod et liv med større tryghed, mentalt overskud og velvære som kan omsættes og veksles til trivsel for dig selv og de mennesker, der er tæt forbundet med netop dig. Hjælp til at være dig, bære dig. Gennem livet. Med værdighed.

Vi arbejder sammen om at øge din tryghed gennem livet, din egenomsorg og evner til at være i nærende og nænsom kontakt med andre mennesker omkring dig. At du kan blive og forblive forbundet med betydningsfulde andre mennesker, lade dig komme i forbundethed. Vi skaber sammen et samarbejde som fokuserer på din værdighed og vej gennem livet. Helt fra du opstod indefra, til hvor du er nu. Hvor du er på vej hen. Hvor din vej går. Videre i livet.