FØDSELSTRAUMER

3-dages onlinekursus i 2024

Traumer kan have vidtrækkende følger for såvel gravide, ufødte børn, spædbørn, forældre og familier og ikke mindst for forældre-barnrelationen. Jeg ser det i mit daglige kliniske krisepsykologiske arbejde i perinatalperioden i klinikken.

Hvis man har oplevet traumer forud for graviditet kan det være en bagage kropsligt som psykologisk, der negativt kan påvirke oplevelsen af at være gravid, føde og blive forældre. Graviditet og fødsel samt postpartumperioden kan blive en trigger, der reaktiverer tidligere traumer.

Det at føde i sig selv kan desværre også blive et traume.
Den prænatale tilknytning og børns postnatale relations – og tilknytningsudvikling vil kunne blive påvirket stærkt, hvis en eller begge forældre har traumer eller hvis fødslen og forløbet derefter udvikler sig traumatiserende.

At skabe en tryg familie med plads til både restitution og udvikling, bliver sværere og mere kompleks, hvis der er traumer involveret.

Viden om disse forhold er væsentlige for personale i frontlinjen på fødeafdelinger, hos praktiserende læger, i sundhedsplejen, på neonatal – og børneafdelinger, i familiehuse, på børne- og familieinstitutioner og i psykiatrien.

Viden om traumer i perinatalperioden er væsentlig for alle tværfaglige professionelle med støttende opgaver, udrednings – og interventionsopgaver i kommende og nye familier. At kunne yde en tidlig indsats og yde støtte til sunde familiedannelsesprocesser indebærer, at man må have specifik viden om traumer i perinatalperioden og om traumers mulige kort – som langsigtede konsekvenser.

Kurset ”FØDSELSTRAUMER” vil give deltageren en indsigt i traumers konsekvenser og typiske traumereaktioner, samt hvorledes disse er i spil for gravide, fødende, nybagte forældre og deres børn og indbyrdes relation og samspil. Der gives redskaber som er afgørende i frontlinjen for at medvirke til en støttende proces for familierne i positiv retning.

FØDSELSTRAUMER<br />
3-dages onlinekursus i 2024

Praktisk info

Datoer:
5. marts 2024
19. marts 2024
9. april 2024

Tilmelding:
Senest 1. Januar 2024 på annakatherine@hoejland.com

Pris:
4.500 kr.

Program:

På kursets første dag introduceres basale traumebegreber i relation til perinatalperioden og familiedannelsesområdet og tilknytning før og efter fødsel.

På kursets anden dag vil typiske problemstillinger, der opleves i klinikken blive præsenteret med det formål at vide hvad man skal lytte efter og spotte for at en tidlig intervention bliver mulig. Tillige arbejdes der med simple metoder inspireret af traumefokuseret terapi, som kan anvendes hos traumatiserede fødende og gravide. Der er tillige en dag med supervision af kliniske sager ved begge undervisere.

5. marts 2024

9.00-12.00: Traumer og traumereaktioner inkl. dissociation v. Cæcilie Buhmann

12.00-12.30: Frokost

12.30-15.30: Traumer forud for perinatalperioden, perinatale traumer og fødselstraumer
Traumer i forbindelse med familiedannelse i et relationelt og udviklingspsykologisk perspektiv v / Anna-Katherine Højland

19. marts 2024

9.00-14.00 Konkrete traumebevidste redskaber og interventioner i frontlinjen hos traumatiserede gravide, fødende og barslende familier v. Anna-Katherine Højland

9. april 2024

9.00-12.00 Supervision af sager med perinatale traumer og fødselstraumer v. begge

Om underviserne

Anna-Katherine Højland

Privatpraktiserende perinatal krisepsykolog. Aut. klinisk psykolog, specialist i klinisk psykologi, sonograf og jordemoder.

Ejer af EKSISTENS – Psykologisk Klinik for Gravide, Fødsler, Spædbørn, Tilknytning, Forældre & Familier.

Cæcilie Böck Buhmann

Speciallæge i psykiatri. En af Danmarks førende traumeeksperter.

Ejer af Traumeklinikken

Målgruppe

Læger, jordemødre, sundhedsplejersker, sygeplejersker, psykologer, fysioterapeuter, familiebehandlere, socialrådgivere.

Form

Teoretiske oplæg, refleksionsøvelser og hjemmeopgaver

Pris

4.500 kr

Tilmelding

Senest 1. Januar 2024 på annakatherine@hoejland.com