Priser på ydelser hos EKSISTENS

Kørsel koster 1.000 kr./time

Betaling

Betaling sker efter konsultation og terapi umiddelbart i forbindelse med aftalen. Ved supervision, undervisning, kurser og uddannelser sker betaling via faktura, der tilsendes.

Afbud skal meldes senest dagen før kl. 12.
Send ikke personfølsomme oplysninger. 

Tilskud fra danmark

Tilskud fra sygeforsikring danmark