Vi yder rådgivning og terapi i forhold til overvejelser om graviditet, komplicerede graviditeter, graviditeter med handicappet eller misdannet barn i vente og traumatiske graviditets-, fødsels-, og barselsforløb.

Du kan også finde højt specialiseret psykologisk og jordemoderfaglig hjælp til de ofte omfattende og komplekse psykologiske processer der knytter sig til at være ufrivillig barnløs, i fertilitetsbehandling og måske have oplevet gentagne graviditetstab og spædbarnsdød.

Vi hjælper inden for følgende områder:

Tab, krise, sygdom og sorg ifm familiedannelse

  • Gentagne graviditetstab
  • Svære meddelelser ifm skanninger under graviditet
  • Komplikationer under graviditet og fødsel
  • Indlæggelse i neonatal – og børneafdeling
  • Sygdom og handicap hos spæd – og småbarnet
  • Sorg & krise i forbindelse med graviditet, forældreskab & familieliv
  • Abort
  • Samrådsabort
  • Spædbarnsdød

Psykologer og jordemødre med højt specialiseringsniveau kan hjælpe med alt det svære familielivet

Vi er specialiserede i at hjælpe vordende familier og spæd – og småbarnsfamilier der overvejer eller har truffet beslutning om samlivsbrud. Familier der oplever højt konfliktniveau og er udfordrede med hensyn til at blive og være en familie i trivsel.