Anna-Katherine Højland

Der er enkelte akuttider, aften og weekendtider

EKSISTENS Psykologklinik for Børn, Unge & Voksne

EKSISTENS er en perinatal børne- og familiepsykologisk klinik med speciale i familiedannelse.

Her ydes der følelsesmæssig omsorg og psykologisk hjælp til gravide, partnere, spæd – og småbørn og familier. Familiedannelse omhandler alle de processer der sker for familier før, under og efter graviditet, fødsel og barsel og de første spædbarnsår.

Velkommen til en klinik med højt specialiseret psykologisk, jordemoderfaglig og sexologisk rådgivning og terapi i forhold til psykisk sundhed og trivsel i kommende og nye familier samt spæd- og småbørnsfamilier. Vi drager omsorg for familier i familiedannelsesperioden, hvor det er afgørende vigtigt at have et godt følelsesmæssigt velbefindende og at arbejde med tilknytning. Vi arbejder med gravide med stress, angst og depression, med fødselsangst, efterfødselsreaktioner og traumatiske fødselsforløb.

Et nyt liv – og familieliv fortjener den bedste start og vi ved, at det har betydning for barnet, kvaliteten af forældre-barnrelationen og for hele familiens trivsel og udvikling på kort og lang sigt.

Vi hjælper inden for følgende områder:

Før graviditet

 • Rådgivning før graviditet (prækonceptionel psykologisk rådgivning)
 • Ufrivillig barnløshed & psykosociale følger

Graviditet

 • Forebyggende støtte til psykisk sund graviditet, fødsel, barsel & forældreskab og familieliv
 • Tilknytningsbaseret samtaleforløb under graviditet ifrt egen opvækst- og omsorgshistorik
 • Angst og depression under graviditet
 • Graviditet & fødsel efter fertilitetsbehandling’
 • Konflikter i parforholdet under graviditet og i spæd – og småbarnsfamilien
 • Regnbuefamilie

Fødsel

 • Fødselsangst
 • Fødselskomplikationer
 • Flerfoldgraviditet og fødsel
 • Ønske om kejsersnit
 • Efterfødselssamtale
 • Efterfødselsreaktion
 • Depression ifm fødsel (perinatal depression)
 • Traumatisk fødselsforløb

Forældre-barnrelation

 • Forældre-barnrelationsopbygning i graviditet (prænatal tilknytning)
 • Udfordringer med tilknytning  i spæd – og småbørnsfamilier (postnatal tilknytning)
 • Relations- og samspilsbehandling mellem forældre og spæd – og småbørn
 • Tolkning af spæd- og småbørns signaler og behov
 • Regulationsproblemer hos spæd – og småbørn (kontakt, søvn, spisning, trøst)
 • Spæd – og småbarnspsykologiske undersøgelser

  COMPASSION FOR GRAVIDE

  Psykologisk Svangreomsorg

  Vi udbyder fra august 2023 løbende forløb for gravide med fokus på, at styrke mentalt helbred og relationsdannelse i familiedannelse.

  Grupperne vil være specialiserede for bl.a.:

  • førstegangsgravide
  • fertilitetsbehandlede gravide
  • gravide med tvillinger
  • gravide med tidligere traumatisk fødsel
  • gravide med komplikationer i graviditeten

  EKSISTENS, TILKNYTNING & COMPASSION

  Personlig udviklingsgruppe

  Personlig udviklingsgruppe ved psykologerne Anna-Katherine Højland og Clarissa Corneliussen fra august 2023.

  Vi har arbejdet sammen i rigtig mange år med store opgaver.

  Dette tiltag er vores passion og vi tilbyder disse forløb fremtidigt, netop fordi vi kender værdien af det for jer levende mennesker, der griber livet med udvikling og trivsel for øje.

  Personlig udviklingsgruppe med fokus på udvikling i forhold til eksistentiel, relationel og venlig medfølende trivsel fra august 2023.

  Er du interesseret i at komme på listen til de første hold – skriv blot til os.

  Mere information følger.

  Ny bog: Familiedannelse

  Af Anna-Katherine Højland og Jan Kaa Kristensen

  Tværfaglige perspektiver på det relationelle møde mellem professionelle og familier.

  Som jordemoder i mere end 38 år har jeg mange forløb med mig. Og jeg synes, at jeg har lært meget både under min uddannelse og i mine mange kliniske og politiske år af kolleger, samarbejdspartnere og ikke mindst af dem, vi er her for. Men åbenbart har jeg ikke lært mere, end at denne bog har kunnet udvide mine begreber, knuse indtil flere myter og give mig bedre værktøjer til at møde den vordende familie, de mennesker, der ville ønske, at de netop var vordende – eller dem som aldrig blev det […] Den bør være basisstof for enhver, der arbejder med familiedannelse, og den er et godt startsted for den jordemoder, sundhedsplejerske eller socialrådgiver, som vil mere end den basale indsats med familierne.

  Lillian Bondo

  jordemoder MPA og fhv. formand for Jordemoderforeningen

  Med stor nænsomhed og med baggrund i de to psykologers lange erfaring har de skrevet en fantastisk bog, der giver plads til de forskellige perspektiver ind i familiedannelsesområdet – både de fagprofessionelles, men også familiernes egne perspektiver er trukket frem og vigtiggjort. Bogens indhold giver i høj grad anledning til refleksion i ens eget fagprofessionelle virke. Bogen er velskrevet, vigtig og vedkommende for alle fagprofessionelle, der arbejder tæt med nye familier.

  Ulla Dupont

  formand for Foreningen for ledere af sundhedsordninger for børn og unge i Danmark (FALS)

  Bogen er velskrevet, letlæselig og med nogle fine statistikker over nogle af de vigtigste temaer. […] Der er meget god og vigtig infor mation at hente omkring det relationelle og betydningen af det tidlige forældrebarnfor hold, og bogen kan derfor anbe fales til fagpersoner, der har kontakt med kommende og ny bagte familier.

  Anette Hauskov Graungaard

  Praktiserende læge, lektor, ph.d., Ugeskrift for Læger

  Anna-Katherine i Mødrehjælpen/Egmontfondens nye digitale platform for sårbare gravide og familier

  Familie­dannelse

  I løbet af seks videoer fortæller psykolog og jordemoder Anna-Katherine Højland om, hvad der sker, når du får barn og danner familie.

  Læs mere >

  Bliv klar til fødsel og forældreskab som gravid

  Dette forløb med fødsels- og forældreforberedelse rummer 13 kapitler målrettet forskellige perioder af din graviditet (kapitel 3, 5 og 8).

  Læs mere >

  Bliv klar til fødsel og forældreskab som partner

  Dette forløb med fødsels- og forældreforberedelse rummer seks kapitler til dig, der står på tærsklen til at blive far eller medmor (kapitel 2 og 5).

  Læs mere >

  Se mere om Anna-Katherine og Vejle Sundhedspleje

  Forstå mig... 7-9 mdr.

  Forstå mig... 17-19 mdr.

  Forstå mig... 2½-3½ år

  EKSISTENS yder hjælp og følelsesmæssig omsorg til gravide, deres partnere, spæd- og småbørn samt familier

  EKSISTENS er en perinatal børne- og familiepsykologisk klinik med speciale i familiedannelse, da et nyt liv – og familieliv – fortjener den bedste start. Jeg ved, at en optimal start på livet har afgørende betydning for barnet og kvaliteten af forældre-barnrelationen. Faktisk påvirker det hele familiens trivsel og udvikling på både kort og lang sigt.

  Derudover yder jeg rådgivning og terapi i forhold til overvejelser om graviditet. Herunder krise, tab og sorg i forbindelse med komplicerede graviditeter, graviditeter med handicappet eller misdannet barn i vente samt traumatiske graviditets-, fødsels-, og barselsforløb.

  Endelig er EKSISTENS også specialiseret i rådgivning, supervision, kurser, undervisning og uddannelser for professionelle der arbejder i familiedannelsesområdet.

  EKSISTENS hjælper inden for følgende områder:

  • Før graviditet
  • Graviditet
  • Fødsel
  • Forældre-barnrelation
  • Tab, krise, sygdom og sorg ifm familiedannelse
  • Ydelser til professionelle i familiedannelsesområde