Gravide Børn Unge Voksne med behov for støtte i forhold til mistrivsel, sygdom, tab og sorg er meget velkommen

Jeg arbejder også med gravide, børn, unge og voksne hvor livet byder på meget svære forhold omkring mistrivsel, sygdom, traumer, tab og sorg.

Livet kalder på, at vi tør møde det der kommer!

At skulle vandre i helt nyt og ukendt landskab er et vilkår for mange af de børn, forældre og familier jeg arbejder med dagligt.

De skal lære deres helt nye virkelighed at kende når de ufrivilligt, uventet og pludseligt oplever større forandringer i familien og deres relationer og måske under meget dramatiske omstændigheder.

Børn der bliver pårørende til syge søskende, syge forældre, døende forældre, børn der selv får stillet diagnoser.

Forældre der bliver syge og skal acceptere et liv med begrænsninger og krævende behandling, forældre der er døende og forældre, der venter på at dø eller venter på deres børn får fred.

Familier af alle slags kan møde nye virkeligheder, som de ikke ønsker at opleve og leve i.

Her kan professionel psykologfaglig og rettidig indsats virkelig kan gøre en stor forskel af forebyggende og tidlig behandlende karakter for deres livskvalitet, livsmod og livskraft i deres videre liv og relationer.

Alle spædbørn, småbørn og større børn, unge og voksne er meget velkommen i klinikken for professionel hjælp og støtte til at møde livet som det er og leve det med mest mulig livsmod og livskraft – trods endda meget svære omstændigheder der både skal håndteres og navigeres i.

Livet kalder på, at vi tør møde det der kommer.
Det lyder enkelt, men kan være svært.

Livsmod og livskraft til at møde det der kommer og at blive eksistentielt accepterende for det kan trænes. Igen i dag har mit arbejde handlet om det. Det giver mening for mig netop at hjælpe her i menneskers liv.

Alle mennesker kan træne deres livskraft og livsmod også foruden svære omstændigheder omkring sig. Det er en sikker investering i eget liv.

Jeg arbejder højt specialiseret på tilknytnings- og mentaliseringsbaseret grundlag, med kognitiv og kropslig traumebevidst terapi og compassionfokuseret terapi og jo ikke mindst eksistentiel psykoterapi alt sammen krydret med mangeårige erfaringer med gravide, børn, unge, forældre og familier fra bl.a. familiedannelsesområdet og med erfaringer fra også det specialiserede palliative felt.

Velkommen i klinikken
Gravide, Børn, Unge, Voksne

Sygdom og sorg